sitemap

A- A A+

Įstaigos kodas 290108180
Adresas: Perliaus g. 30, Perlojos k., Varėnos sen., 65372 Varėnos r.
El. paštas perlojos.daugiafunkcis@varena.lt
Tel.: (8 310) 47 648

Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras 2021 m. liepos 26-30 d. organizavo Perlojos ir Nedzingės k. vaikams ir jaunimui poilsio ir užimtumo stovyklą

 ,,AŠ-TU-MES‘‘ pagal VARĖNOS  KRAŠTO  VVG     VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRIEMONĘ

 „Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui“ 

Šis projektas leido sudaryti kokybiškas sąlygas Perlojos ir Nedzingės kaimų vaikams kartu praleisti turiningą savaitę. Per sportą, edukacines veiklas ir bendruomeninę veiklą siekėme mažinti socialinę kaimo atskirtį, sudaryti vaikams ir jaunimui tinkamas laisvalaikio praleidimo bei prasmingos ir atsakingos saviraiškos galimybes.

Poreikis sportuoti ir fiziškai aktyviai judėti, bendrauti su bendraamžiais ir kartu leisti laisvalaikį - vienas iš tradicinių jaunimo poreikių. Todėl išvyka į nuotykių parką ,,Tarzanija‘‘ - laipynės, skrydžiai nuo kalniukų, kartingai, jojimas žirgais ir poniu - pareikalavo nemažai fizinių jėgų, bet sukėlė daug pozityvių ir nepatirtų  emocijų. Sporto šventė tęsėsi visą dieną. Aktyvias varžybas keitė  estafetės, komandiniai žaidimai ir daug emocijų ir susikaupimo pareikalavęs šaudymas. Baidarių žygis Merkiu – ne tik fiziškai aktyvi veikla, bet ir puiki savo krašto gamtos pažinimo pamoka.

Edukacinės programos leido organizuoti patyriminį ugdymą, užtikrinant kiekvieno dalyvio saviraiškos galimybes. Kuo daugiau patirties, tuo geresni įgūdžiai. Todėl stovykloje buvo organizuota šiaudų pynimo, teatro lėlių gamybos, apyrankės vėrimo, muiliuko gamybos edukacinės programos. Ypač daug emocijų suteikė edukacinė programa ,,Saviraiška per teatro meną‘‘. Visiems žinomos ir mylimos aktorės Vitalija Mockevičiūtė ir   Neringa Varnelytė, padedamos  puikių muzikantų, sukūrė gražią teatro šventę, įtraukdamos į veiklas daug stovyklautojų. ,,Alfa‘‘ teatro spektakliukas stebino savo lėlėmis ir pamokančia istorija.

Stovyklos programa leido maksimaliai patenkinti grupės narių poreikius. Buvo sudarytos sąlygos kiekvieno projekto dalyvio saviraiškai ir pozityviajai socializacijai. Džiaugiamės stovyklautojų aktyvumu, žingeidumu, drausmingumu. Tėveliams dėkojame už pagalbą organizuojant plaukimą Merkiu.

Stovyklos dalyviams linkime SVEIKŲ, DARBINGŲ, PRASMINGŲ, ĮDOMIŲ, KŪRYBINGŲ, DRAUGIŠKŲ IR IŠSIPILDANČIŲ SVAJONIŲ   2021/2022  MOKSLO METŲ.

Dalijamės stovyklos Akimirkomis....