sitemap

A- A A+

Įstaigos kodas 290108180
Adresas: Perliaus g. 30, Perlojos k., Varėnos sen., 65372 Varėnos r.
El. paštas perlojos.daugiafunkcis@varena.lt
Tel.: (8 310) 47 648

Naujienos

 ,,AŠ-TU-MES‘‘ pagal VARĖNOS  KRAŠTO  VVG     VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRIEMONĘ

 „Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui“ 

Šis projektas leido sudaryti kokybiškas sąlygas Perlojos ir Nedzingės kaimų vaikams kartu praleisti turiningą savaitę. Per sportą, edukacines veiklas ir bendruomeninę veiklą siekėme mažinti socialinę kaimo atskirtį, sudaryti vaikams ir jaunimui tinkamas laisvalaikio praleidimo bei prasmingos ir atsakingos saviraiškos galimybes.

Poreikis sportuoti ir fiziškai aktyviai judėti, bendrauti su bendraamžiais ir kartu leisti laisvalaikį - vienas iš tradicinių jaunimo poreikių. Todėl išvyka į nuotykių parką ,,Tarzanija‘‘ - laipynės, skrydžiai nuo kalniukų, kartingai, jojimas žirgais ir poniu - pareikalavo nemažai fizinių jėgų, bet sukėlė daug pozityvių ir nepatirtų  emocijų. Sporto šventė tęsėsi visą dieną. Aktyvias varžybas keitė  estafetės, komandiniai žaidimai ir daug emocijų ir susikaupimo pareikalavęs šaudymas. Baidarių žygis Merkiu – ne tik fiziškai aktyvi veikla, bet ir puiki savo krašto gamtos pažinimo pamoka.

Edukacinės programos leido organizuoti patyriminį ugdymą, užtikrinant kiekvieno dalyvio saviraiškos galimybes. Kuo daugiau patirties, tuo geresni įgūdžiai. Todėl stovykloje buvo organizuota šiaudų pynimo, teatro lėlių gamybos, apyrankės vėrimo, muiliuko gamybos edukacinės programos. Ypač daug emocijų suteikė edukacinė programa ,,Saviraiška per teatro meną‘‘. Visiems žinomos ir mylimos aktorės Vitalija Mockevičiūtė ir   Neringa Varnelytė, padedamos  puikių muzikantų, sukūrė gražią teatro šventę, įtraukdamos į veiklas daug stovyklautojų. ,,Alfa‘‘ teatro spektakliukas stebino savo lėlėmis ir pamokančia istorija.

Stovyklos programa leido maksimaliai patenkinti grupės narių poreikius. Buvo sudarytos sąlygos kiekvieno projekto dalyvio saviraiškai ir pozityviajai socializacijai. Džiaugiamės stovyklautojų aktyvumu, žingeidumu, drausmingumu. Tėveliams dėkojame už pagalbą organizuojant plaukimą Merkiu.

Stovyklos dalyviams linkime SVEIKŲ, DARBINGŲ, PRASMINGŲ, ĮDOMIŲ, KŪRYBINGŲ, DRAUGIŠKŲ IR IŠSIPILDANČIŲ SVAJONIŲ   2021/2022  MOKSLO METŲ.

Dalijamės stovyklos Akimirkomis....

Liepos 26-30 d. Perlojos daugiafunkcis centras organizuoja vasaros poilsio ir užimtumo stovyklą Perlojos ir Nedzingės kaimų vaikams ir jaunimui.

Neformaliojo ugdymo organizatorė Nijolė Česnulevičienė, tel. 861803644

Neformaliojo ugdymo organizatorė   Eglė Cickevičienė, tel. 861865270

Direktorė   Roma Klimčiauskienė, tel. 862040056

Dar kartą primename, kad NVŠ programa „Sportuok – ir būsi sveikas“ tęsis visą vasarą. Ir treniruokliai kasdien laukia JŪSŲ....Sportuokite, atostogaukite, saugokite save ir kitus...BŪKIME SVEIKI

Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras įgyvendina projektą pagal VPS priemonę ,,Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui‘‘.

      Šiandien  kaime gyvenančių vaikų ir jaunimo  laisvalaikio praleidimo galimybes riboja ir ekonominė, ir socialinė, ir kultūrinė situacija. Dažniausiai sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas kaime telieka valstybiniuose dokumentuose.

       Projektu siekiame išplėsti Perlojos daugiafunkcio centro materialinę bazę, skirtą kaimo vaikų ir jaunimo neformaliam ugdymui bei laisvalaikio užimtumui ir tokiu būdu organizuoti bei skatinti jų patyriminį ugdymą, tiesiogiai susijusį su bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu bei organizuoti vasaros poilsio stovyklą Perlojos ir Nedzingės kaimų vaikams ir jaunimui.

Mūsų projektas ,,AŠ-TU-MES‘‘ padės:

  • Didinti neformaliojo vaikų ir jaunimo švietimo, socialinių edukacinių veiklų prieinamumą, sudaryti socialiai prasmingos ir atsakingos saviraiškos galimybes.
  • Gerinti vaikų ir jaunimo socialinius įgūdžius per socialines inovacijos ir patyrimines veiklas bei kartų bendradarbiavimą, didinant socialiai atskirtų asmenų socialinę įtrauktį į vietos bendruomenę
  • Sudaryti vaikams ir jaunimui šiuolaikiškas sąlygas nuolat sportuoti, taikant įvairias fizinio aktyvumo formas ir metodus, vykdant žalingų įpročių, smurto prevenciją bei kokybišką socializaciją.

PROJEKTĄ REMIA

LIETUVOS RESPUBLIKA

PARAMA VAIKŲ IR JAUNIMO   LAISVALAIKIO UŽIMTUMO GERINIMUI

Įgyvendinant Varėnos r. Perlojos DC projektą ,,AŠ-TU-MES‘‘ Nr. VARĖ-LEADER-6B-J-11-1-2020/42VS-PV-20-1-08997-PR001

įsigyta 6 treniruokliai, 2 stalo teniso stalai,

2 konvekcinės krosnelės

kpf

„Kaimo sporto šventė“

„Sportuojam“

„Renkuosi Sportą, Sveikatą, Gyvenimą“

 

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuotas projektas ,,Renkuosi Sportą, Sveikatą, Gyvenimą‘‘. Projekto vertė 9200,10 eur. Fondo lėšos – 8146,00 eur., Centro lėšos - 1054,10 eur.

Projekto tikslas – įrengti lauko treniruoklių aikšteles, gerinant sporto ir fizinio judėjimo paslaugų prieinamumą kaime, mažinant socialinę kaimo atskirtį bei užtikrinant lygias galimybes keliant gyvenimo kokybę.

Projektu siekėme sudaryti šiuolaikines sąlygas VAIKAMS, MOKINIAMS ir JAUNIMUI tenkinti savo sporto ir fizinio aktyvumo poreikius, skatinant sveikos gyvensenos įgūdžių formavimąsi bei stiprinant motyvaciją gyventi be žalingų įpročių; suteikti galimybę SUAUGUSIEMS – darbingo amžiaus žmonėms, senjorams ir sveikatos problemų turintiems, socialinę atskirtį patiriantiems bei neįgaliems kaimo gyventojams – reguliariai sportuoti, užsiimti fizinio aktyvumo veiklomis pagal sveikatos būklę, sprendžiant gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos, sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo, pozityvaus laisvalaikio praleidimo problemas.

Įsigyta 13 lauko treniruoklių, įrengtos lauko treniruoklių aikštelės prie Perlojos daugiafunkcio centro ir Nedzingės daugiafunkcio skyriaus.

KVIEČIAME  VISUS Perlojos ir Nedzingės kaimų bendruomenių narius rinktis Sportą, Sveikatą, Gyvenimą.....

srf