sitemap

A- A A+

Įstaigos kodas 290108180
Adresas: Perliaus g. 30, Perlojos k., Varėnos sen., 65372 Varėnos r.
El. paštas perlojos.daugiafunkcis@varena.lt
Tel.: (8 310) 47 648

Centro teikiamos paslaugos

• ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10:
• priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
• švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
• sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
• kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
• kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
• poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, kodas 55.20;
• vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
• pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla, kodas 56.2;
• kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
• nuosavo ar nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
• informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;
• sporto įrangos nuoma, kodas 77.21.40;
• vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
• kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99;
• sporto klubų veikla, kodas 93.12;
• kita sportinė veikla, kodas 93.19;
• kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;
• kita, niekur nepriskirta asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09.

Papildoma informacija: Sudarytos visos sąlygos šeimyninėms šventėms organizuoti