sitemap

A- A A+

Įstaigos kodas 290108180
Adresas: Perliaus g. 30, Perlojos k., Varėnos sen., 65372 Varėnos r.
El. paštas perlojos.daugiafunkcis@varena.lt
Tel.: (8 310) 47 648

Darbuotojai

 Eil. Nr.

 Pavardė, vardas

 Užimamos pareigos

 Pareigybė

 Etatų skaičius

 1

 Cickevičienė Eglė

 neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorė

 specialistas

 0,5

 2

 Cickevičienė Eglė

 valytoja

 darbininkas

 0,5

 3

Česnulevičienė Nijolė

neformaliojo (papildomojo)  ugdymo organizatorė

specialistas

 0,5 

 4

 Grabauskienė Janė

 priešmokyklinio ugdymo gr. auklėtoja

 specialistas

 0,61

 5

 Juškevičius Malvydas

 vairuotojas

 kvalifikuotas darbuotojas

 0,75

 6

 Klimčiauskienė Roma

 direktorė

 vadovas

 1,0 

 Milinavičienė Irena

 virėja

 kvalifikuotas darbuotojas

 0,5

8

 

 Milinavičienė Irena

 darbininkė

 darbininkas

 0,25

9

 

 Milinavičius Algis

 ūkvedys

 kvalifikuotas darbuotojas

 1,0

10

 

 Poznėkas Vaidas

 darbininkas

 darbininkas

 0,5

11  Skliutienė Danguolė  valytoja  darbininkas  0,75