sitemap

A- A A+

Įstaigos kodas 290108180
Adresas: Perliaus g. 30, Perlojos k., Varėnos sen., 65372 Varėnos r.
El. paštas perlojos.daugiafunkcis@varena.lt
Tel.: (8 310) 47 648

Darbuotojai

 Eil. Nr.

 Pavardė, vardas

 Užimamos pareigos

 Pareigybė

 Etatų skaičius

 1

 Cickevičienė Eglė

 neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorė

 specialistas

 0,5

 2

 Cickevičienė Eglė

 valytoja

 darbininkas

 0,5

 3

Česnulevičienė Nijolė

neformaliojo (papildomojo)  ugdymo organizatorė

specialistas

 0,5 

4 Klimčiauskienė Roma direktorė vadovas 1,00
5

 Milinavičius Algis

ūkvedys kvalifikuotas darbuotojas 1,00

 6

  Poznėkas Vaidas

 darbininkas

darbininkas 0,5
 7  Vilma Lebedzevičienė valytoja darbininkas 0,75