sitemap

A- A A+

Įstaigos kodas 290108180
Adresas: Perliaus g. 30, Perlojos k., Varėnos sen., 65372 Varėnos r.
El. paštas perlojos.daugiafunkcis@varena.lt
Tel.: (8 310) 47 648

Vizija ir misija

VIZIJA

Modernus, atitinkantis Perlojos kaimo bendruomenės poreikius, švietimo, kultūros, sporto ir socialinių paslaugų centras.

MISIJA

Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.
Vykdyti neformalųjį švietimą, atitinkantį kaimo bendruomenės poreikius
Plėtoti sociokultūrinių paslaugų infrastruktūrą kaimo bendruomenėje.